Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc mới

Chương trình tưởng niệm Mạnh BíchMột chương trình văn nghệ tưởng niệm nhạc sĩ Mạnh Bích đã được Hội Bạn Văn tổ chức tại

FIAP
30 rue Cabanis - Paris 14e

ngày 29/10/2006 lúc 14h

dưới sự điểu khiển nghệ thuật của anh chị Trần Quang Hải & Bạch Yến .
Piano : Đan Thanh

Giới Thiệu : Phương Khanh

với sự góp mặt của các giọng hát Silicon Band ( Tuyết Dung, Văn Tấn Phước , Trâm Anh, Kim Đàn , Quốc Khánh, Phương Khanh ...và thân hữu của anh chị Mạnh Bích .

Các bạn đã đến đầy đủ để tưởng nhớ anh Mạnh Bích đã ra đi vào đầu năm nay và thưởng thức nhũng dòng nhạc của anh sẽ lưu mãi trong ta .

Xin bấm vào các topic của mỗi bài nhạc trong forum này .


Phút Mặc NiệmDiển Văn của ông¨Phạm Đăng Sum
Chị Bích Khuê chào các bạn
Hợp Ca Thôn Trăng , nhạc Mạnh Bích
Tình Ca Người Đi Biển với giọng hát Văn Tấn Phước

Phát biểu của Từ Nguyên, Hội Văn Bút Hải Ngoại
Ngoài Song với tiếng hát Bạch Yến
Phát biểu của ông Lê Trọng Quát
Giọt Sương,Tiếng hát Kim Đàn
Phát Biểu của ông Vũ Quốc Thúc
Không Bao Gìò Em Khóc, Tiếng hát Bích Khuê
Trần Quang Hải nói về nhạc Mạnh BíchTrăng Rằm Tháng Tám, tiếng hát Tuyết Dung


Tình Già , tiếng hát Trâm Anh

Còn Mãi Yêu Em, tiếng hát Quốc Khánh

Thôn Trăng Bế Mạc Chương Trình
http://nmchau. club.fr/forum/ viewforum. php?f=94


•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387535