Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » BLOG

Chương trình show Bạch Yến / Trần Quang Hải trong buổi ra mắt sách và CD Bạch Yến, chủ nhật 7 octobre 2007

Cac ban than men,
Hien tai chi con mot it ve cho buoi ra mat sach va CD cua Bach Yen . Xin giu cho truoc lien vi khong co ban ve tai phong dien ngay 7 octobre 2007. Dien thoai de giu cho : 01 45 69 55 77 /
01 45 47 94 87
Chers amis,
Il ne reste que très peu de places pour le spectacle de Bach Yen. Il faut faire la réservation maintenant car les billets ne seront pas vendus sur place . Téléphone pour la réservation : 01 45 69 55 77 /
01 45 47 94 87

http://tranquanghai.multiply.com/journal/item/64

Mong gap cac ban vao ngay chu nhat 7 thang 10, 2007
Tran Quang Hai
 

 

 Ra mắt sách và CD của Bạch Yến "sự nghiệp 50 năm ca sĩ", Centre Mandapa , Paris, chủ nhật 7 tháng 10, 2007, lúc 14giờ30Sep 4, '07 1:58 AM
for everyone
CENTRE MANDAPA

 6 rue Wurtz, 75013 Paris

Métro : Glacière (Đường 6)

Chủ nhật 7 tháng 10, 2007 vào lúc 14 giờ 30


Với sự hỗ trợ của Trung Tâm Văn Bút Âu Châu

Trần Quang Hải & Bạch Yến với Jean Louis Beydon (piano)

sẽ diễn môt SHOW (90 phu't) và ra mắt

C.D. «Đi Với Tôi»

&

«Tôi Đi và Sống» Hồi Ký Sự Nghiệp 50 Năm Ca Sĩ,Tập 1

Réservation des places /Liên lạc :

01-45-69-55-77; 01 45 47 94 87

Hay e mail: bachyenh@gmail.com ; tunguyeen@aol.com

Tham gia chi phi' / Participation aux frais : 15 Euros

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343075