Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Đàn Môi

Đàn Môi trên youtube.com

 

 

Phim Đàn môi trên youtube.com . Các bạn có thể chiêm ngưỡng cách chơi đàn môi của Aron Szilagyi (Hungari), Byon Keiichi (Nhật Bản). Có phim về cách đàn các loại đàn môi của Việt Nam, Trung Quốc, Lituania, Nga, Nepal, vv...

 

Aron Szilagyi playing low A Jew's harp

 

http://www.youtube.com/watch?v=SkvbgwdTmHo

 

jew's harp tune by aron szilagyi

 

http://www.youtube.com/watch?v=98R7d4GugWQ&mode=related&search=

 

 

Aron Szilagyi Markus Meurer @ didgeridoo festival Israel

 

http://www.youtube.com/watch?v=nLIrjhB-o6I&mode=related&search=

 

AIRTIST live at kecskemét fringe

 

http://www.youtube.com/watch?v=OKtZ0JsOMsk&NR=1

 

 

AIRtist live

 

http://www.youtube.com/watch?v=oJYTt-ABZ-w&mode=related&search=

 

 

Byon keiichi plays Nchan (Jew's harp)

Byon keiichi plays Jew's harp.He has been
playing it on the street for 6years.He is in Tokyo now, and made his band called Vernaculer.
He released two CDs.His solo CD is "resonate".
Also,as a "Varnaculer / spirituaRHYTHM"

http://www.youtube.com/watch?v=QP0XjvnOVig&mode=related&search=

 

 

 

Busking by Jew's harp@Auckland#2

Byon keiichi plays Jew's harp.He has been
playing it on the street for 6years.He is in Tokyo now, and made his band called Vernaculer.
He released two CDs.His solo CD is "resonate".
Also,as a "Varnaculer / spirituaRHYTHM"

http://www.youtube.com/watch?v=M46XDGL7iZM&mode=related&search=

 

 

Busking by Jew's harp@Auckland#1

 

http://www.youtube.com/watch?v=uIyuVYzxMew&mode=related&search=

 

 

jew's harp in Lithuania

http://www.youtube.com/watch?v=bx-tlhmkqQU&mode=related&search=

 

 

jew's harp in Lithuania 3

http://www.youtube.com/watch?v=Fv1Cl7tfyYQ&mode=related&search=

 

 

jew's harp in Lithuania 4

http://www.youtube.com/watch?v=eLnr2prE0DY&mode=related&search=

 

 

SsąceTechno4ol! ELO!

Ssucking krashing techno(but without kejbuls

http://www.youtube.com/watch?v=5wSksMK1NJ8&mode=related&search=

 

 

Drumla

http://www.youtube.com/watch?v=KzJvVePDOFQ&mode=related&search=

 

 

Cerebellum song. Altaian jaw harp solo by Nadishana

The aborigines of Ancient Kuzhebar believe that playing of this tune is changing the properties of human cerebellum.

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Z4plBUlFVE

 

 

Chinese Jew's Harp "Kou Xiang" solo @ Dahlem Museum

http://www.youtube.com/watch?v=uWasaRnY3CY

 

Borisov playing vargan

http://www.youtube.com/watch?v=GHaowJ1SOD8

 

 

Mansi &Khanty Tumran (Vargan)

http://www.youtube.com/watch?v=PDqC42oR9oo&mode=related&search=

 

 

Gopuz aka Vargan play(its not me lol)

http://www.youtube.com/watch?v=ZsUo53gR7TU&mode=related&search=

 

Kou Xiang - the pocket acoustic synthesizer

http://www.youtube.com/watch?v=wjZKDqcKLyg&mode=related&search=

 

me jaming my Khomus an Danmoi /jaws harp xiang kou

http://www.youtube.com/watch?v=Ltw4dJ_MQHA&mode=related&search=

 

xiang kou jam session

http://www.youtube.com/watch?v=pW5QLdAvR7M&mode=related&search=

 

Ethnic Instruments of Vladiswar Nadishana

http://www.youtube.com/watch?v=TljuH5wuYwg&mode=related&search=

 

Rare chinese musical instrument

http://www.youtube.com/watch?v=EJLMRXytVyw&mode=related&search=

 

Murchanga The musical instrument of Nepal

http://www.youtube.com/watch?v=euiX4TOi_3o&mode=related&search=

 

JEW'S HARP IN THE OCEAN

http://www.youtube.com/watch?v=pb-3jJgvZ_4&mode=related&search=

 

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341537