Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac si Viêt Nam

PHẠM DUY trên youtube.com

 Một số bản nhạc của Phạm Duy được trình bày trên youtube.com : Ngày Xưa Hoàng Thị, Tình Ca, Em bé quê, bà mẹ quê, Nghìn trùng xa cách , Ngày trở về, Về miền Trung, Nương chiều, Quê nghèo, Viễn Du, Cây đàn bỏ quên, Ngậm ngùi, Bao giờ có yêu nhau, vv....

 

 

Ngay Xua Hoang Thi - Pham Duy

http://youtube.com/watch?v=S7q1aeL-bmU

Ngay Xua Hoang Thi

http://youtube.com/watch?v=Sa5-xdzhjM8&mode=related&search=

 

Ngay Xua Hoang Thi

http://youtube.com/watch?v=Ad0OA9qHKjw&mode=related&search=

 

Ngay xua Hoang Thi

http://youtube.com/watch?v=o2JmKmt5AL4&mode=related&search=

 

Ngay xua Hoang Thi- Thanh Ngoc

http://youtube.com/watch?v=je5M396X2sY&mode=related&search=

 

Ngay Xua Hoang Thi - Thuy Hang (karaoke)

http://youtube.com/watch?v=xa4OXQEciHI&mode=related&search=

 

Pham Duy

http://youtube.com/watch?v=qqAqigGrQmM&mode=related&search=

 

Ngay tro ve

http://youtube.com/watch?v=pdaf-eqrJJ8&mode=related&search=

 

Cay dan bo quen

http://youtube.com/watch?v=gNg4DKcI5XU&mode=related&search=

 

Thuyen vien xu

http://youtube.com/watch?v=K45wczya5vI&mode=related&search=

 

Nuong chieu

http://youtube.com/watch?v=wKoZn9Nw_JU&mode=related&search=

 

mo khuc

http://youtube.com/watch?v=1jzUZwQ0mJs&mode=related&search=

  

Ky niem

http://youtube.com/watch?v=LOXd2BkepuI&mode=related&search=

 

Ngam ngui

http://youtube.com/watch?v=2s0_tyg6vF0&mode=related&search=

 

Tuoi mong mo - Pham Duy

http://youtube.com/watch?v=jRdZLQc2zqQ&mode=related&search=

 

xuan ca

http://youtube.com/watch?v=bRk8qIkYkMM&mode=related&search=

 

Que ngheo

http://youtube.com/watch?v=h6pZvJNuMLw&mode=related&search=

 

nghin trung xa cach

http://youtube.com/watch?v=pmYP24zujbE&mode=related&search=

 

Kiep Nao Co Yeu nhau - Ngoc Ha dieunhac.com

http://youtube.com/watch?v=1G8mL4IKNuU&mode=related&search=

 

Le Mai - Ve Mien Trung

http://youtube.com/watch?v=Rn1NrQTDDTk&mode=related&search=

 

Hà Thanh -- Hoa Xuân

http://youtube.com/watch?v=W1XPVMkVUBQ&mode=related&search=

 

Em be que

http://youtube.com/watch?v=yyOYw-Uuc_E&mode=related&search=

 

Ba me que

http://youtube.com/watch?v=UTNZ_7LK6wQ&mode=related&search=


tinh ca

http://youtube.com/watch?v=PTk0Dc7m-hA&mode=related&search=

 

Tieng Dan Toi

http://youtube.com/watch?v=7xW2EdglsJk&mode=related&search=

 

Khánh Hà & Ý Lan -- Nghìn Trùng Xa Cách

http://youtube.com/watch?v=Eyro3ISzDnk&mode=related&search=

 

dua em tim dong hoa vang

http://youtube.com/watch?v=xG2aC4ITSC0

 

Đố Ai (GDVBDL - MINHDUNG)

http://youtube.com/watch?v=9vPtGdAfkbQ

 

con song tuoi tho

http://youtube.com/watch?v=uw_iQov2C3c

 

hen ho

http://youtube.com/watch?v=2I0-0Ic7M2c

 

Nuoc Mat Mua Thu - Ngoc Ha dieunhac.com

http://youtube.com/watch?v=HzkSylAvHus

 

Tuoi Ngoc , Thai Hiên

http://youtube.com/watch?v=3iQIbZ62Vbc

 

Thai Hang

http://youtube.com/watch?v=zQrMdCOx4Rk

 

Chuyen tinh dieu bong, Ái Vân

http://youtube.com/watch?v=0V_Ukv1lOUc

 

Vien Du 

http://youtube.com/watch?v=c_ulUbRm_AQ

 

Con Chut Gi De Nho - Sy Phu dieunhac.com

http://youtube.com/watch?v=zNizuMrDiK0

 

Tinh Cam - Sy Phu dieunhac.com

http://youtube.com/watch?v=3LmEgNtisQc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23342836