Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Tiểu sử các nhạc sĩ ở Việt Nam trên giaidieuxanh.com.vn

 Danh sách tiểu sử các nhạc sĩ viết ca khúc tân nhạc sống  ở Việt Nam trên giaidieuxanh.com.vn

 

 

 

http://www.giaidieuxanh.com.vn/tacgiatacpham/ 

Các Gương Mặt Nhạc Sĩ
An Thuyên Hoàng Hiệp Nguyễn Đức Trung Từ Huy
Bảo Phúc Hoàng Việt Nguyễn Hữu Ba Thái Cơ
Bảo Thu Hồ Bắc Nguyễn Ngọc Thiện Thanh Sơn
Bùi Công Kỳ Huy Du Nguyễn Nhất Huy Thanh Tùng
Ca Lê Thuần Huy Thục Nguyễn Thành Trần Hoàn
Châu Đăng Khoa Huỳnh Văn Tiếng Nguyễn Thiện Đạo Trần Kiết Tường
Chu Minh Khánh Băng Nguyễn Văn Tý Trần Tiến
Diệp Minh Tuyền La Hối Nguyễn Văn Thương Trí Thanh
Dương Thiệu Tước Lã Văn Cường Nguyễn Xuân Khoát Trọng Loan
Dương Thụ Lê Hoàng Long Nhật Lai Trương Quang Lục
Dzoãn Mẫn Lê Quang Phạm Minh Tuấn Văn An
Dzoãn Nho Lê Quốc Thắng Phạm Tuyên Văn Cao
Đắc Nhẫn Lê Thương Phạm Trọng Cầu Văn Chung
Đặng Thế Phong Lê Yên Phan Huỳnh Điểu Văn Ký
Đoàn Chuẩn - Từ Linh Lưu Bách Thụ Phan Nhân Văn Phụng
Đỗ Minh Lưu Hữu Phước Phó Đức Phương Vân Đông
Đỗ Nhuận Ngọc Đại Phong Nhã Vũ Trọng Hối
Hàn Ngọc Bích Ngô Huỳnh Phú Quang Xuân Hồng
Hoàng Điệp Nguyễn Ánh 9 Quốc Bảo Phan Huỳnh Điểu
Hoàng Giác Nguyễn Cường Tô Hải

Tôn Thất Lập 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523486