Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Trang nhà Hoàng Cơ Thụy / Nguyễn Xuân Yên : Tỳ Bà & Tranh

 Hoàng Cơ Thụy

 

-Nguyên Giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon từ năm 1967 đến năm 1975.
-Giãng Viên, Hệ Phó Hệ Nhạc Sân Khấu trường Nghệ Thuật Sân Khấu II tp HCM 1976-1985.
-Nguyên Giám Khảo chính thức Hội Đồng tuyển Sinh và Thi Tốt Nghiệp Quốc Gia.
-Hội Viện Hội Sân Khấu TP.HCM kể từ 1976.
-Cộng Tác Viên Đài Phát thanh và Truyền Hình tp HCM & Cần thơ.
-Cố Vấn đặc Trách Chỉ Đạo nghệ Thuật, Ban Chấp hành Viện Nghệ Thuật VN tại Paris (Institut Des Arts Vietnamiens à Paris (IDAV)).

 

 Nguyễn Xuân Yên

 

-Nguyên Giáo Sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon từ năm 1967 đến 1975.
-Giãng viên Đàn tranh và Ký Xướng Âm VN Hệ Nhạc Sân Khấu trường Nghệ Thuật Sân Khấu II tp HCM 1975-1985.
- Nguyên giám Khảo chính thức Hội Đồng chấm thi và Tốt Nghiệp Quốc Gia.
-Hội viên Hội Sân Khấu tp HCM kễ từ năm 1976.
-Cố Vấn , Ban Chấp Hành Viện Nghệ Thuật Việt nam tại Paris (Institut Des Arts Vietnamiens à Paris (IDAV)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tìm kiếm  
 Lượt truy cập 10524
 Số người online 677
Tiếng Việt  | Francais | English  
 
Nhạc Thính Phòng Và Nhạc Tài Tử (26/12/2006)

Từ “nhạc thính phòng” dịch từ chử “musique de chambre” của nhạc tây . Vào những năm 1956 khi thành lập Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sàigòn, từ “nhạc thính phòng miền Nam” dùng đễ gọi lọai nhạc mà ngày nay ta thường gọi là “nhạc tài tử miền nam”.

Đàn Tỳ Bà Việt-Nam (21/06/2007)

Đàn Tỳ Bà Việt-Nam lâu nay không có mặt trong dàn nhạc sân khấu cải lương , thậm chí cũng ít khi có mặt trong những chương trình đàn ca tài tử, nhưng Đàn Tỳ bà vẫn âm thầm sống và vẫn tồn tại những tính năng đặc thù hiếm thấy của lọai đàn nầy. Bên cạnh hình bóng mờ nhạt đó, ở Việt-Nam ta thấy còn có một khuynh hướng phát triển bắt chước theo một số kỹ thuật của Trung Hoa , dù vậy đàn Tỳ Bà Việt-Nam theo hướng phát triển mới nầy vẫn chiếm giữ một chổ đứng còn hơi khiêm tốn!!!

Sơ Lược Về Kỷ Thuật Đàn Tỳ Bà Việt (21/06/2007)

Được xếp vào thứ bậc trong hàng “ngũ tuyệt “ ( Tranh, Kìm, Cò, Tỳ, Tam), đàn Tỳ Bà Việt-Nam ta có những kỹ thuật đặc thù khác hẳn với kỹ thuật của Trung Hoa là loại kỹ thuật chú trọng nhiều về âm lượng.....

Sơ Lược Về Cây Đàn Tranh (19/05/2007)

Vị trí địa dư của Việt nam ở một ngã ba giao thông đem lại rất nhiều ảnh hưỡng khác nhau mà tài mô phỏng và hòa đồng của ta đã thâu phục và biến chế được đễ thành những nhạc khí thích hợp cho nền văn minh của ta.

1
Các bài khác
Sơ Lược Về Cây Đàn Tranh (19/05/2007)
Sơ Lược Về Kỷ Thuật Đàn Tỳ Bà Việt (21/06/2007)
Đàn Tỳ Bà Việt-Nam (21/06/2007)
Nhạc Thính Phòng Và Nhạc Tài Tử (26/12/2006)

 

 

http://www.hoangcothuy.com/VIETNAMESE/Index.aspx 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23461073