Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt cổ truyền

ĐÀN BẦU trên youtube.com

 Một số video về  đàn  bầu  do các nhạc sĩ Phạm Đức Thành, Lệ Giang, Võ Vân Anh, Quỳnh Hạnh trình diễn trên youtube.com

 

Vietnam music Dan bau by Phạm Đức Thành

http://www.youtube.com/watch?v=FgPITD_AtBw&NR=1

 

GIOT MUA THU- Dan Bau by Pham Đức Thành

 

http://www.youtube.com/watch?v=37qw5vNyYzE&mode=related&search=

Chinese music( DAN BAU-MONOCHORD) by Phạm Đức Thành

 

http://www.youtube.com/watch?v=x1LkoG449Yc&mode=related&search=

DAN BAU VIET NAM- LY KEO CHAI

DAN BAU WITH ROCK MUSIC
FOKL SONG VIETNAMESE
MASTER DAN BAU: PHAM DUC THANH

www.phamducthanh.com

http://www.youtube.com/watch?v=8mfO6JNJE9M&mode=related&search=

 

SCARBOROUGH FAIR(monochord-DANBAU) by Phạm Đức Thành

http://www.youtube.com/watch?v=B4eKchmNh3U&mode=related&search=

 

Hon Vong Phu

The premiere of my piece for 'dan bau' and orchestra, based on a tune by Vietnamese composer Le Thuong. Wake Forest University

http://www.youtube.com/watch?v=Rez12Khz-JY&mode=related&search=

 

Da Co Hoai Lang

"Yearning for One's Husband" by Cao Van Lau

http://www.youtube.com/watch?v=h7wqk6UZao0&mode=related&search=

 

Mono cord(one string) Dan Bau VN

Graduate  Hanoi Conservatory

http://www.youtube.com/watch?v=m4_8siW-A8I&mode=related&search=

 

dan bau - traditional vietnamese music

http://www.youtube.com/watch?v=7LsPPdAJqjY&mode=related&search=

 

Vietnamese Dan Bau or Mono Chord Video Gió mùa thu

Dan bau or Mono Chord is a musical instrument that touches the heart. The music of dan bau (one-stringed zither) should be solely for the pleasure of its player.
Don't listen to it if you are a young woman! Why?
This warning was probably coming from vigilant parents wishing to protect their daughters from the emotional appeal of love songs played on this instrument, this gives an idea of the power and charm of this music

http://www.youtube.com/watch?v=bYsa-Qm9hRA&mode=related&search=

 

QUYNH HANH 2

Quynh Hanh is perfoming on her Dan Bau during a private concert in Brussels.

http://www.youtube.com/watch?v=Nu4mPXKCaS0&mode=related&search=

 

DanBau, Fabrication of the instrument

 

http://www.youtube.com/watch?v=IOSe6CCMlTg&mode=related&search=

 

 

Dan Bau Player in Ha Noi

 

http://www.youtube.com/watch?v=EAbIBy_wAu0&mode=related&search=

 

 

Dan Bau ensemble on TV – Lý con sáo

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kam3dO6m0-A

 

Doc tau dan bau

 

http://www.youtube.com/watch?v=TZslH67znZ0&mode=related&search=

 

Van-Anh Vo plays Dan Bau

Van-Anh Vo performs at Flytrap studio in Oakland, CA 6/23/07

http://www.youtube.com/watch?v=ZrwBIc9gvyM&mode=related&search=

 

Lullaby

Độc tấu đàn bầu – Ru con Nam bộ

http://www.youtube.com/watch?v=xGHLTQzib3Y&mode=related&search=

 

 

"Ru Con" with vietnamese monochord instrument

Traditional Vietnamese Music with Đàn Bầu Monocord instrument performed by Lệ Giang

Lệ Giang plays a French folk tune « Auprès de ma Blonde »

http://www.youtube.com/watch?v=u8ejAb5dTs4&mode=related&search=

 

"Cung Đàn Đất Nước" with vietnamese monochord instrument

Traditional Vietnamese Music "Cung Đàn Đất Nước" with Đàn Bầu Monocord instrument performed by Lệ Giang. It was performed during the annual international exhibition at Alpexpo - Grenoble - France, October 2004

http://www.youtube.com/watch?v=nregrpVxo2A&mode=related&search=

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523562