Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt cổ truyền

QUAN HỌ Songs on youtube.com

 Video on Quan Ho Songs on youtube.com. Some are traditional , but many are arranged with instruments, or like pop songs .

 

 

Quan Ho

Quan ho Bac Ninh. Visit http://www.vietnam-culture.com/articl... For more information,

http://youtube.com/watch?v=NGfS2ECisQA&mode=related&search=

 

 

Se chỉ luồn kim

 

http://youtube.com/watch?v=TKTOfVNyAwE&mode=related&search=

 

 

Beo dat may troi

 

http://youtube.com/watch?v=7jCQSqg9G-o&mode=related&search=

 

 

Cây xanh dưng dức giữa trời

 

http://youtube.com/watch?v=aLJrXpGmZps&mode=related&searChim khôn đỗ ngọn Thầu Dầu

 

http://youtube.com/watch?v=ESujoICiqLw&mode=related&search=

 

 

Sông cầu nước chảy lơ thơ

 

http://youtube.com/watch?v=YT8g6IIbYyI&mode=related&search=

 

 

Bac Ninh

Chuyen di toi Chua Tieu, Den Do va Chua But Thap

http://youtube.com/watch?v=eXz2-hRfw3g&mode=related&search=

 

Quan ho- lung lieng

 

http://youtube.com/watch?v=svKm80W3p2o&mode=related&search=

 

Giao Duyen

 

http://youtube.com/watch?v=OlVf85orRAA&mode=related&search=

 

 

quan ho

 

http://youtube.com/watch?v=MgrOtw-6dq8&mode=related&search=

 

 

 

 

 

Nhung co gai quan ho

 

http://youtube.com/watch?v=xuFuxCjwD_U&mode=related&search=

 

 

 

Cho ban cho toi 2 - Nhung Co gai quan ho

 

http://youtube.com/watch?v=hPpwpLI0P34&mode=related&search=

 

Nhung co gai quan ho

 

http://youtube.com/watch?v=o_m-iy2zaIE&mode=related&search=

 

 

rong Tan - Nhung co gai Quan Ho

 

http://youtube.com/watch?v=Cz-T1_qgyNc&mode=related&search=

 

 

Dọn quán bán hàng

 

http://youtube.com/watch?v=DJPXGoNh34M&mode=related&search=

 

Vốn em có 30 đồng

 

http://youtube.com/watch?v=M5H9dLAA0Aw&mode=related&search=

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523548