Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Bach Yên |

Bach Yên on Youtube.com

Bach Yên's performances in the USA in 2006 and 2007Bach Yên sings « C’est Toi » (2006, Cali, USA)http://youtube.com/watch?v=XhzhOvlrb2kBach Yên & Dêm Dông (2007, Cali, USA)http://youtube.com/watch?v=P8jgh5qN6CYBach Yên & Hoang Oanh : Qua câu gio bay (2006, Cali, USA)http://youtube.com/watch?v=zEmyBJZ_MCs Bach Yên & Thanh Lan sing medley (2006, Cali, USA) http://youtube.com/watch?v=hTnbOwMu5LwHoang Oanh : Khuc Ca ngay mua (2006,

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523445