Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Hat dông song thanh |

Gần 500 videos về hát đồng song thanh

 Gần 500 videos về hát đồng song thanh Nearly 500 video clips on overtone singing on the website  http://www.overtone.cc/video/video Presque 500 videos sur le chant diphonique All Videos (492) Search Videos Sort by: Latest Top Rated Most Popular Random "Amazing Grace" - overtone singing in one breath by Tran Quang Hai 01:04 Tran Quang Hai sings "AMAZING GRACE" with overtones in one breath . It

Egschiglen, Mông Cổ

 Egschiglen là một ban ca sĩ chuyên về hát đồng song thanh của xứ Mông Cổ Egschiglen (Mongolia) at Tam Tam Festival 2006 #4 Egschiglen from Mongolia live at Tam Tam Festival 2006 in Parco Valmarana -Mira - Venice.http://www.srazz.com (less) Added: December 30, 2006 http://www.youtube.com/watch?v=GEKG4uyKX08   Egschiglen (Mongolia) at Tam Tam Festival 2006

Hat dong song thanh trên Youtube.com

 Sayany Troupe from TUVA Republichttp://youtube.com/watch?v=1D8fHVFvCQg  The Shaman Turks Of Tuvahttp://youtube.com/watch?v=RCQNo0QxrfI  The Shaman Turks Of Tuva Part 2http://youtube.com/watch?v=Iy8r2uP64CQ  N. Sengedorj of Mongolia demonstrates khöömei throat-singing Throat-singing, a guttural style of singing or chanting, is one of the world's oldest forms of music. It is predominantly practiced in rural areas of

Phim Video Hát đồng song thanh trên youtube.com

 Một số phim videos về hát   đồng song thanh trên youtube.com trong đó David Hykes, Thomas Clements, Yatkha, và Altai Khair Khan      Amazing Grace using throat singing overtones   http://www.youtube.com/watch?v=kFWYSW4vfcA&mode=related&search=   harmonic singing 01 1/2   http://www.youtube.com/watch?v=gRGvlniz00g&mode=related&search=     harmonic singing 01 2/2  

HUUN HUUR TU on youtube.com

PHIM vê nhom HUUN HUUR TU trinh dien khap thê gioi (My, Duc, Nga, Phap, Crete) tren youtube.com .Lament of the Igil, Kaigal-ool Khovalyg of Huun-Huur-Tu (2006, Tuva, recorded in USA)http://youtube.com/watch?v=opHx1NZMp1gOvertone Orchestra: Improv with Hang and Singing Bowls (2006, USA)http://youtube.com/watch?v=wQiKXSRUqcgWOMAD Taranaki 2007 - Huun Huur Tu workshop (1 of 3) (2007)http://youtube.com/watch?v=JNLz3ApFgKkWOMAD Taranaki 2007 - Huun Huur Tu workshop (2 of 3)

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523566