Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai |

Videos về Trần Quang Hải có trên Youtube.com

 Tập trung những phim videos về Trần Quang Hải trên youtube.com http://tranquanghai.multiply.com/video     [DRAFT] Tran Van Khe, Tran Quang Hai , Hai Phuong improvize rhythm5 minutes     Tran Van Khe, Tran Quang Hai , Hai Phuong improvize rhythm5 minutes     [DRAFT] Tran Quang Hai sings "The Hymn of Joy" with overtones53

Trần Quang Hải viếng Tiếng Hát Quê Hương và GS Trần Văn Khê, dec.2007

 Những Video do Khánh Vân thực hiện nhân dịp Trần Quang Hải sang Việt Nam , có ghé thăm CLB Tiếng Hát Quê Hương do chị Phạm Thúy Hoan điều khiển và tham dự đêm "Rao và Ngẫu Hứng trong nhạc cổ truyền Việt Nam" với sự tham gia của GS Trần Văn Khê, GS Trần Quang Hải, NGUT Phạm Thúy Hoan và NS Hải Phượng  MÂY...

Video Tran Quang Hai trên http://myspace.com

  VIDEOS Tran Quang Hai on http://myspace.com Tran Quang Hai plays the spoons / Tran Quang Hai joue des cuillers / TQH gõ muỗng http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22379082   TQH writes the word MINIMUM / TQH écrit le mot MINIMUM/ TQH viết MINIMUM http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22362675   TQH plays Yakut jew’s harp / TQH joue de la guimbarde yakoute/TQH chơi đàn môi Yakut

Trân Quang Hai trên youtube.com

Sequences present Tran Quang Hai’s performances on different sites such as youtube.com, etc…Séquences présente les jeux de guimbardes, de cuillers et du chant diphonique par Tran Quang Hai sur différents sites comme youtube.com, etc…Tran Quang Hai bie^ ?u die^~n dda`n mo^i, muo^~ng, ha’t ddo^`ng song thanh tre^n ca’c trang nha` nhu+ youtube.com, vv…Tran Quang Hai plays the Jew’s Harp (2006 in Paris)http://youtube.com/watch?v=Eliex258VG0Tran Quang Hai plays the spoons
Xem tiếp: 1 2

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440936