Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac cu |

Trần Văn Khê : Về tên cây Đàn Tranh 檀箏

Nhiều nhạc sĩ hay nhạc học giả thấy chữ “tranh” 箏có bộ trúc đầu và phía dưới có chữ “tranh” là “giành”, nên nhắc lại truyền thuyết hai người giành nhau một cây đàn “sắt” 瑟, đập bể đàn ra làm hai cây. Phân nửa cây đàn sắt vì thế mang tên là “tranh”  Về tên cây

GSTS Trần Văn Khê: Tâm sự cây Đàn Đáy

 Các bạn có biết rằng từ lâu tôi có nhiều mặc cảm đối với các bạn nhạc khí Việt Nam được dùng trong đất nước Việt Nam không? Thứ nhứt, tôi có mặc cảm không “đồng thân, đồng thủ”. Cần đàn so với thùng đàn thì quá dài. Tôi thấy mình lỏng khỏng như

Vũ Hồng Thịnh : Một nhạc khí cổ độc đáo của Việt

Ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại làng Ndut Liêng Krak thuộc vùng Cao nguyên tỉnh Đaklak, một nhóm phu làm đường trong lúc làm công việc san lấp, đã phát hiện 11 thanh đá lạ. Những thanh đá này, theo quan sát thông thường thì rõ ràng có bàn tay chế tác của con người chứ không phải đá tự nhiên. Để tiện việc

ĐÀN SẾN, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

 Đàn sến là nhạc cụ có hai dây, thuộc bộ dây cho gảy của người Việt.     

ĐÀN NHỊ, nhạc cụ cung kèo của dân tộc Việt

 Đàn nhị có hai dây, thuộc bộ dây chi cung kéo. Ngoài tên gọi đàn nhị còn có các tên gọi là đàn cò líu, cò lòn, nhị líu, nhị lòn.   

ĐÀN NGUYỆT, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

      Đàn Nguyệt  

ĐÀN KANHI, nhạc cụ cung kéo của dân tộc Chăm

Đàn Kanhi có hai dây, là nhạc khí thuộc bộ dây, chi kéo của dân tộc Chǎm. Ngoài tên gọi Kanhi đàn còn có tên là Nhị Mai Rùa.  

ĐÀN HỒ , nhạc cụ cung kéo của dân tộc Việt

Đàn hồ có hai dây, là nhạc cụ thuộc bộ dây chi cung kéo của người Việt. Ngoài tên gọi đàn hồ đàn còn có tên là đàn gáo. Đàn hồ giống như đàn nhị nhưng âm sắc trầm hơn, kích thước to hơn (đàn hồ là sự phóng to của đàn nhị)   

ĐÀN GHI TA PHÍM LÕM, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

 Đàn Ghi ta phím lõm là nhạc cụ gồm có 6 dây đàn, thuộc bộ dây chi gảy của dân tộc Việt. Ngoài tên gọi là đàn Ghi ta phím lõm đàn còn có tên gọi là Ghi ta Việt Nam, Ghi ta vọng cổ, Ghi ta cải lương hay đàn lục huyền cầm. Hộp đàn có đường kính khoảng 36 cm, hình tròn dẹt. Mặt

ĐÀN ĐOẢN, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

 Đàn đoản có bốn dây, là nhạc khí thuộc bộ dây chi gảy của người Việt. và một số dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam. Tương tự với Ðàn Ðoản, người H' Mông có Thà Chìn, người Lô Lô có Zèn Xìn, hộp đàn mỏng hơn, có vẽ hoa và khoét lỗ thoát âm. 

ĐÀN ĐÁY, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

Cùng với cây đàn bầu, đàn đáy là một trong những nhạc cụ độc đáo của dân tộc Việt. Đàn có ba giây, thuộc bộ dây chi gảy. Ngoài tên gọi đàn đáy còn có tên gọi là vô đề cầm, đới cầm. Đàn Ðáy là một loại đàn đặc biệt do người Việt Nam sáng tạo, là loại nhạc khí chỉ

ĐÀN CHAPY, đàn ống bương tre của dân tộc Raglai

Ở Việt Nam ta mỗi vùng, có một loại dân ca lễ hội, mỗi dân tộc có một loại nhạc cụ độc đáo để phục vụ cho các lễ hội dân gian đặc sắc đó. Người Ê Đê, Ba Na (Tây Nguyên) có đàn Tơ Rưng, người Chăm có khèn Sa Ra Nai, trồng Pa Ra Nưng, người Việt có kèn Bầu... Đồng bào dân tộc Raglai ở Ninh Thuận

ĐÀN BẦU, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

 Đàn bầu là một trong những nhạc cụ độc đáo của dân tộc Việt. Đàn chỉ có một dây thuộc bộ dây chi gẩy. Ngoài tên gọi đàn bầu còn có tên gọi là đàn kinh, độc huyền cầm, tàn máng (dân tộc Mường), Rabap Katoh (dân tộc Chăm)   

ĐÀN BẦU, nhạc cụ dây của dân tộc Việt

 Đàn bầu là một trong những nhạc cụ độc đáo của dân tộc Việt. Đàn chỉ có một dây thuộc bộ dây chi gẩy. Ngoài tên gọi đàn bầu còn có tên gọi là đàn kinh, độc huyền cầm, tàn máng (dân tộc Mường), Rabap Katoh (dân tộc Chăm)   

CÒ KE , nhạc cụ cung kéo của dân tộc Mường

 Cò ke có hai dây, là nhạc khí thuộc bộ dây, chi cung kéo của dân tộc Mường. Cò ke có hình dáng giống Đàn Nhị của người Việt nhưng chế tác thô sơ hơn.    
Xem tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440994