Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Chakra - Yoga |

Thiền là gì?

 Thiền thường được hiểu là ngồi yên, trầm tư mặc tưởng, phân tích hoặc suy nghĩ về một luận cứ, một bài thơ hoặc một bài kinh. Đôi khi nó cũng được hiểu là ngồi xuống , nhắm mắt lại và giữ cho trí óc không suy nghĩ gì cả,Thiền là gì? nhờ vậy giữ cho tâm trí được thanh thản bằng

Introduction aux CHAKRAS

Ce qui sont les chakras et leurs propriétés psychologiques.Chakras sont des centres d'énergie, situés sur la ligne médiane du corps. Il en existe sept, et ils régissent nos propriétés psychologiques. Les chakras situés sur la partie plus bas de notre corps sont notre côté instinctual, le plus haut notre côté mental.  Introduction aux chakrasLes chakras peuvent avoir de divers niveaux d'activité. Quand ils sont "ouverts",

CHAKRA selon Wikipedia

  Un chakra — roue, disque en sanskrit — est le nom couramment donné à des objets ayant la forme d'un disque, parmi lesquels le soleil. Sommaire [masquer] 1 Un symbole de pouvoir2 Les Chakra du yoga3 Les chakras comme organes subtils vivants4 Chakra et psychanalyse5 Chakra et

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523590