Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Trung quốc |

An Hiếu, nhạc sĩ VN, Việt Nam

An Hiếu (Cập nhật: 01-12-2006 17:06:2) Con trai của nhạc sĩ An Thuyên - nhạc sĩ An Hiếu, trưởng ban nhạc Đồng đội - nói về sự nghiêm khắc của cha mình bằng một sự biết ơn. 10 năm dài trong thời tuổi dại, An Hiếu cho rằng cha không hiểu mình và ông chỉ biết dạy con bằng những đòn roi. Họ chưa một lần nói chuyện một cách trực tiếp như hai người đàn ông. Cho đến

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23519217