Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » song thanh TQH |

Phương pháp dạy hát đồng song thanh do Trần Quang Hải dẫn giải tại hội nghị thế giới về hát hợp xướng, Hoa Kỳ

8 phim video cho thấy phương pháp dạy hát đồng song thanh của Trần Quang Hải trong khung cảnh của hội nghị thế giới về giọng hát hợp xướng lần thứ sáu tại Minneapolis/St Paul, Minnesota, Hoa Kỳ vào năm 2002. Bài giảng bằng Anh ngữ .     Teachings in overtone singing by Tran Quang Hai @ 6th World Choral Symposium in Minneapolis 2002 Oct 28, '09 5:53 PM for everyone Tran Quang Hai www.tranquanghai.com demonstrates Tuvan, Mongolia, Tibetan

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523632