Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Web về TQH |

Hình Trần Quang Hải trên GOOGLE.COM 8

TRẦN QUANG 300 x 225 - 22 ko - jpg tranquanghai... Anh. Trần 1130 x 1542 - 765 ko - jpg 3d4a.vn Tran Quang 160 x 120 - 7 ko en.kendincos.net Anh TRẦN QUANG 388 x 351 - 62 ko - gif noiket.com.vn Duo de Tran 160 x 120 - 8 ko en.kendincos.net Filmed by Trần 480 x 360 - 19

Hình Trần Quang Hải trên GOOGLE.COM 7

Nam nhạc sĩ 300 x 400 - 45 ko - jpg hoangthanhtam... Nam nhạc sĩ 300 x 400 - 51 ko - jpg mautam.net 4 Tab (Tran 557 x 647 - 112 ko - jpg dangngoclong.de 3 Tab (Tran 554 x 647 - 107 ko - jpg dangngoclong.de Tran Quang 500 x 375 - 108 ko - jpg tranquanghaiswor... Tran Quang 500 x 375 - 127

Hình Trần Quang Hải trên GOOGLE.COM 6

với GS Trần 305 x 454 - 104 ko - jpg home.vnn.vn cùng với GS 480 x 298 - 78 ko - jpg biethet.com TRẦN QUANG 225 x 300 - 19 ko - jpg tranquanghai... Tran Quang 300 x 300 - 17 ko - jpg francedidgeridoo... et de TRÂN 343 x 353 - 19 ko - jpg users.info... y a Tran Quang 340 x 371 - 31

Ca Huế: phỏng vấn Tran Quang Hai trên RFA

 Trong chương trình kỳ trước chúng tôi có dịp đem nghệ thuật Ca Trù Việt Nam đến với quý thính giả, kỳ này chúng tôi muốn mời quý vị đến với một thể loại ca trù khác của xứ Thần Kinh, đó là làn điệu và các thể loại ca Huế.Ca Huế Mặc Lâm, phóng viên đài RFA 2009-05-23  

Những website và BLOGS của Trần Quang Hải

Muốn biết những gì Trần Quang Hải đã làm , xin vào những trang nhà và blogs sau đây : Có trên 4.000 bài viết bằng ba thứ tiếng (Việt - Anh - Pháp) về âm nhạc Việt Nam, Á châu, dân tộc nhạc học,  âm nhạc  điều trị học, hát đồng song thanh, đàn môi, nhạc cụ Việt Nam, tiểu sử nhạc sĩ, tiểu sử ca sĩ, nghệ sĩ cải lương,

Một vài trang blog của Trần Quang Hải

 Muốn biết rõ về sinh hoạt của Trần  Quang Hải,xin mời vào thăm trang nhà và blogs của Trần Quang Hải .