Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Phỏng vấn TQH |

Trường Kỳ phỏng vấn Trần Quang Hải trên đài radio VOA, tháng 10, 2005

 Trường Kỳ phỏng vấn Trần Quang Hải trên đài VOA tháng 10, 2005 về cuộc đời và sự nghiệp . Có thể tải xuống để nghe . Xin bấm vào hai địa chỉ dưới đây .  http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2005-10/2005-10-10-voa11.cfm  http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2005-10/2005-10-13-voa16.cfm 

Minh Hồ Đào : Phút giây gặp gỡ nhạc sĩ GS Trần Quang Hải

 Ngày 27.01.05 Minh Hồ Đào đứng ngồi không yên từ sáng tới chiều chờ điện thoại để biết tin tức của anh Trần Quang Hải theo thường lệ hàng năm đến Montpellier để thuyết trình buổi hội thảo theo chương trình sau đây: