Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhac diêu tri hoc |

Âm nhạc trong Yoga

Âm nhạc trong Yoga
Thứ ba, 08 tháng 5 2012 08:23
T.H
Trong cuộc sống bộn bề lo toan, áp lực và căng thẳng, tâm trí con người ta thường tìm kiếm sự tĩnh tại cho bản thân bằng nhiều hình thức. Trong đó được quan tâm nhiều nhất vẫn phải nói tới Yoga, khi nói tới Yoga là người ta thường nghĩ ngay rằng đó là một bộ môn nghệ thuật

TRƯỜNG THỌ THÂP BÍ QUYẾT

TRƯỜNG THỌ THÂP BÍ QUYẾT   Kiện khương Trường Thọ Thập Bí Quyết này chẳng qua chỉ là những phương pháp áp dụng trong vòng 10 phút đồng hồ để tự chữa một số bệnh tật thông thường. Trong vòng mười phút thôi, chúng ta có thể tự mình đả thông các huyệt đạo quan yếu

BS Nguyễn Ý Đức : Thi Ca Nhạc với Sức Khỏe

 Nếu nói rằng ngôn ngữ đã tách rời loài người ra khỏi những động vật khác thì âm nhạc chính là cái nôi của ngôn ngữ và mãi mãi là một thứ ngôn ngữ chung của mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa.