Chú thấy số người đến với đàn Tranh nhiều hay ít thưa chú ?

Thơ Thơ: Và câu hỏi cuối cùng cho buổi nói chuyện hôm nay là: với hơn 3500 buổi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, với kinh nghiệm và vốn liếng về đàn dân tộc mà chú đã có trong mấy chục năm nay thì hiện nay, chú thấy số người đến với đàn Tranh nhiều hay ít thưa chú ?

Trần Quang Hải:Số người đến với đàn tranh có nhiều nhưng đi tới nơi tới chốn, tức là trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp thì rất ít. Các nhạc sinh học đàn tranh trong xứ ngày nay biết đọc nốt nhạc khi đàn nhưng theo tôi thì phương pháp đó chỉ làm cho nhạc sĩ trở thành nô lệ cho việc đọc nhạc mà không còn có óc tức hứng khi đàn. Ở hải ngoại, số người đến với đàn tranh rất nhiều nhưng chỉ đàn cho vui, giải trí chứ không có ý định học đàn tranh để trở thành người trình diễn hay dạy đàn. Trong phần sách tham khảo và CD về nhạc đàn tranh, tôi chỉ lựa một vài quyển sách và CD về nhạc đàn tranh Việt Nam mà thôi. Còn sách và dĩa CD về nhạc ba quốc gia Trung Quốc, Nhựt Bổn và Đại Hàn thì tạm gác.

http://thuvien-ebook.com/forums/archive/index.php?t-1485.html

Muốn có thêm tài liệu về các người trình diễn nhạc cổ truyền ở trong nước và hải ngoại , xin mời vào blog của trần quang hải : https://tranquanghai1944.com 

navigate to previous page of article