Kính chào thầy cô và thân chào anh chị em đã đến trang mạng của hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California. 

 
Trang mạng được thành lập nhằm tạo mối liên kết giữa cựu giáo chức, nhân viên và học sinh của trường Petrus Trương Vĩnh Ký cũng như với các hội đoàn trường bạn. Qua đó chúng ta có thể chia sẻ những kỷ niệm và trao đổi những kinh nghiệm về cuộc sống trong tinh thần đồng môn tương thân tương ái.

Chúng tôi rất cảm ơn mọi ý kiến đóng góp và xây dựng.

Tin Tức / Thông Báo

Showing posts 1 – 2 of 25. View more »

Thơ Văn

Showing posts 1 – 3 of 10. View more »

Hình Ảnh

Showing posts 1 – 3 of 6. View more »

Phân Ưu

  • Phân Ưu cùng Gia Quyến Thầy Trần Thượng Thủ Được tin Thầy Trần Thượng Thủ vừa qua đời, Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy. Nguyện cầu hương
    Posted Dec 18, 2017, 1:01 AM by Mao Dang
  • Phân Ưu Cùng Gia Quyến Thầy Nguyễn Thanh Lương Được tin Thầy Nguyễn Thanh Lương vừa qua đời, Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy. Nguyện câ`u hương hồn Thầy
    Posted Jun 19, 2017, 9:53 PM by Mao Dang
  • Phân Ưu Nhạc Mẫu Anh Lê Anh Dũng Được tin Nhạc Mẫu anh Lê Anh Dũng vừa mới qua đời ngày 30 tháng 1 năm 2017, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali thành kính …
    Posted Feb 3, 2017, 11:18 PM by Mao Dang
Showing posts 1 – 3 of 36. View more »