Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » 2006

Tháng 11 - 2006

Sinh hoạt tháng 11- 2006

 

Từ 4 tới 11 tháng 11, 2006, Trần Quang Hải được mời sang Seoul (Đại Hàn) tham dự hội nghị quốc tế « The 2006 Global Forum on Civilization and Peace » (từ 6 tới 8 tháng 11) trong đề mục « Dialogue through Various Cultures and Ărts » (Đối thoại qua Văn Hóa và Nghệ thuật) được tổ chức tại Academy of Korean Studies (Hàn lâm viện Nghiên cứu Hàn học) . Sau đó anh được mời dạy về kỹ thuật giọng hát thế giới (Vocal techniques in the world) tại Hàn lâm viện này vào ngày 9 tháng 11 cho sinh viên cao học . Liên lạc : GS Sheen Dae-Cheol, email : diacivil@chol.com  hay có thể vào xem chương trình hội nghị tại trang nhà  http://dialogue.aks.ac.kr/english.

Từ 18 tới 19 tháng 11, 2006 , Trần Quang Hải dạy lớp hát đồng song thanh tại thành phố Miramas (miền Nam xứ Pháp) do ông Gérard Bertin , giáo sư Yoga và hát đồng song thanh vùng Côte d’Azur. Liên lạc : Gérard Bertin , email : bertin.gerard@gmail.com

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22003152