Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » 2006

Tháng 10 - 2006

Sinh hoạt tháng 10, 2006

 

Từ 29 tháng 9 tới 1 tháng 10, 2006, Trần Quang Hải dạy hát đồng song thanh tại hội thảo « 6. Internationale Stuttgarte Stimmtage – Das Phänomen Stimme : Natur und Kunst » (Hiện tượng Giọng : Thiên nhiên và Nghệ thuật) do Akademie für Gesprochenes Wort phối hợp cùng Staatlichen Hochschule für Musik và Darstellende Kunst Stuttgart đồng tổ chức tại Stuttgart (Đức). Liên lạc :Bà Gisela Lohmann, email : pesprochenes.wort@t-online.de

 

Ngày 6 tháng 10, 2006, Trần Quang Hải dạy lớp hát đồng song thanh cho một số ca sĩ chuyên nghiệp tại Norges Musikhogskole, Oslo đồng thời tham luận tại hội thảo « Music as Memory » với đề tài « Archaic memories as the source of music novelty » (Trí nhớ cổ xưa như là nguồn hứng cho nhạc đương đại) cùng với GS Lasse Thoresen. Liên lạc : Alf Gregusson , email :alf.gregusson@ultima.no

 

Từ 13 tới 15 tháng 10, 2006, Trần Quang Hải dạy hát đồng song thanh tại Foundation Georgio Cini, Venice, Ý do trung tâm giao lưu văn hóa và nhạc đối chiếu tổ chức .

Liên lạc : Bà Patrizia Spiller hay cô Chiara , email : musica.comparata@cini.it

 

Ngày chủ nhật 29 tháng 10, 2006 từ 14h30 tại hội trường FIAP, salle Lisbonne, 30 rue Cabanis, 75014 Paris, một chương trình « Nhạc Mạnh Bích » do chị Mạnh Bích cùng Bạch Yến , Trần Quang Hải và một số bạn hữu tổ chức để kỷ tưởng nhớ nhạc sĩ Mạnh Bích đã từ trần hồi đầu năm 2006. Liên lạc : Bạch Yến , email : bachyencasi@gmail.com

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043229