Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Thông báo

RADIO BOLSA : chuong trinh "BAN CO BIET" do nu danh ca BACH YEN va HAI NAM phu trach

Radio Bolsa o+? Little Saigon (California) co' thu+.c hie^.n mo^.t chu+o+ng tri`nh nghe nha.c "BAN CO BIET " do nu+~ danh ca BACH YEN va HAI NAM phu. tra'ch . Mo^.t chu+o+ng tri`nh da^~n gia?i tu+`ng ba`i nha.c Ta^y phu+o+ng ra^'t thu' vi. Xin mo+`i ca'c ba.n ba^'m va`o mu.c "Ban Co Biet" dde^? nghe .

 

http://radiobolsa.org/

 

 

  chuongtrinh  
   
 
 
 
   
 
 
 
 
  cctn.bt   tamtinh_bt  
  hoithoai_bt   ncd_bt  
  vongchantroi_bt   nmnm_bt  
  ditru4_bt   khkt_bt  
  ditru5_bt   giaitri_bt  
  nhgvande_bt   nhacyeucau_bt  
  htvd_bt   vanhoc_bt  
  tinvui_bt   hntc_bt  
  doctruyen_bt  
  vthung_bt    
    dulich_bt  
  ndsk_bt    
    binhluan_bt02  
  bancobiet_bt    
    ctptrk_bt  
   
 
 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22050073