Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhạc cổ truyền

Xuân Hông :Thưởng thức nhã nhạc Huế

Ngày 7-11-2003, nhã nhạc Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ đó, nhã nhạc Huế đã trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa cho rất nhiều du khách đến Huế. Nhã nhạc Huế đã từng đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới với sự hưởng ứng nhiệt thành của khán giả qua các tiết mục hòa tấu đại nhạc - tam luân cửu chuyển, hòa tấu tiểu nhạc, múa song phụng và lục cúng hoa đăng...

 

Thưởng thức nhã nhạc Huế
(Xuan Hong)
27-05-2007 01:31:31 GMT +7
Biểu diễn nhã nhạc Huế
Ngày 7-11-2003, nhã nhạc Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ đó, nhã nhạc Huế đã trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa cho rất nhiều du khách đến Huế. Nhã nhạc Huế đã từng đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới với sự hưởng ứng nhiệt thành của khán giả qua các tiết mục hòa tấu đại nhạc - tam luân cửu chuyển, hòa tấu tiểu nhạc, múa song phụng và lục cúng hoa đăng...

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22003111