Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Thông báo

Tran Quang Hai : conférence sur la musique du Vietnam à Paris le 8 avril 2007.

Tran Quang Hai, issu d'une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations, brossera un tableau panoramique des principaux genres musicaux du Vietnam au cours d'une conférence à la Maison de Redemptoristes, à Paris le 8 avril 2007 de 15h à 17h

 

 

CONFERENCE

 

TRAN QUANG HAI

 

Ethnomusicologue du CNRS

« Musique du Viet Nam depuis ses origines jusqu'à nos jours »

Tran Quang Hai, issu d'une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations, brossera un tableau panoramique des principaux genres musicaux du Vietnam :

  - Musique de cour (Nhạc cung đình Huế)

  - Musique religieuse (Nhạc tôn giáo)

  - Musique rituelle (Nhạc lễ, Chầu Văn, Hầu văn, Rỗi bóng)

  - Musique de theâtre (Nhạc tuồng, chèo, cải lương)

  - Musique de chambre (Nhạc thính phòng : Ca Trù miền Bắc, Ca Huế miền Trung , Đàn Tài Tử miền Nam)

  -  Chants populairs (Dân ca)

  -  Musique rénovée (Nhạc cải cách)

  - Musique contemporaine de style occidental (Nhạc đưong đại ảnh hưởng Tây phương)

  - Musique des minorités (Nhạc sắc tộc)

 Cette conférence en français sera illustrée par des documents sonores et également par des démonstrations vivantes en direct par le conférencier.

La conférence aura lieu :

Le Dimanche 8 avril 2007 de 15h00 précises à 17h00

Maison de Rédemptoristes

170 Boulevard Montparnasse - 75014 Paris

Tél : 01 40 64 57 20

(Métro : Port Royal , ligne RER B)

 

Contact :

Mr TRAN Quang Hai  :        01 44 05 73 52
Mme HUYNH
Thanh Ly :   01 40 30 90 35

Mr Trong Nghia:                  01 42 06 37 81

Mr TRAN Van Ta:               01 60 10 47 09

Réponse souhaitée Merci

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043273