Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Hoàng Linh : NHẠC SĨ P.Q.PHAN VÀ ÂM NHẠC HIỆN ĐẠI

 Giáo sư nhc sĩ P.Q. PHAN sanh năm 1962 ti Vit Nam. Anh bt đầu tìm hiu âm nhc khi bước chân vào trường kiến trúc năm 1978 và t hc dương cm, sáng tác, và phi khí cho dàn nhc giao hưởng. Năm 1982, anh định cư ti Hoa K và chính thc hc nhc. Anh tt nghip bng C nhân Âm nhc ti University of Southern California và bng Tiến sĩ Sáng tác Âm nhc t University of Michigan.

CÂU CHUYN ÂM NHC

NHC SĨ P.Q.PHAN VÀ ÂM NHC HIN ĐẠI

Hoàng Linh

V P.Q. Phan:


Các sáng tác đã được trình din:

Các sáng tác ca Gs. P.Q. PHAN đã được trình din khp Hoa K, Canada, Mexico, châu Âu (Anh, Pháp, Áo, Ý, Hà Lan, Na Uy, Đức, B, Tây Ban Nha, Estonia, Lithuania, Nga, Đan Mch, v.v.), Israel, Th Nhĩ K, Úc, Tân Tây Lan, Trung Hoa, Hng Kông, Singapore, Đại Hàn, và Nht Bn.

Nhng yêu cu sáng tác:

Gs. P.Q. PHAN nhn được nhiu yêu cu sáng tác t các nhóm tam tu, t tu, các dàn nhc giao hưởng và thính phòng trên thế gii như: Kronos Quartet, American Composers Orchestra, Cleveland Chamber Symphony, Greater East Lansing Symphony, Obscura Trio, Ensemble Alternance de Paris, Core Ensemble, Pittsburgh New Music Ensemble, v.v.. Nhng sáng tác ca Gs. P.Q. PHAN được trình din bi Kronos Quartet, BBC Scottish Symphony Orchestra, Radio France Ensemble Moderne, Cincinnati Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, American Composers Orchestra, St. Louis Orchestra - Chamber Group, Cleveland Chamber Symphony, Charleston Symphony, Greater East Lansing Symphony, Sinfonia da Camera, Pittsburgh New Music Ensemble, Society for New Music, v.v..

Gii thưởng sáng tác:

Giáo sư Phan cũng nhn được nhiu gii thưởng sáng tác như Gii thưởng La Mã (Rome Prize), Gii thưởng t Rockefeller Foundation, Gii thưởng dành cho Nhc sĩ ca American Composers Orchestra, các gii ASCAP Standard, Ohio Arts Council Individual Artist Fellowship, Charles Ives Center for American Music, Concordia Orchestra, và được mi v MacDowell Colony để sáng tác toàn thi gian.

Các liên hoan âm nhc đã tham d:

Các liên hoan âm nhc trên thế gii đã mi Giáo sư tham gia, chng hn Tun l Âm nhc Á châu 2000, Liên hoan Sáng tác Mi Á châu 1999 Tokyo, Liên hoan Sáng tác Mi Hamilton College (New York) năm 1997 và 1999, ri cùng hp tác vi Kronos Quartet ti University of Iowa - Hancher Auditorium năm 1996, tham d Hi ngh các Nhc sĩ Á châu ti Sendai - Nht Bn - năm 1995, Liên hoan Sáng tác Mi ti UC Santa Barbara năm 1994, Liên hoan Âm nhc ti Pittsburgh năm 1992, v.v..

Tác phm thu thanh:

Mt s tác phm đã được thu thanh ca Gs. P.Q. PHAN: Tragedy at the Opera (Bi kch ti Rp Hát) sáng tác cho t tu đàn dây (trong b CD "Kronos Quartet: 25 Years", Nonesuch 19504), Nights of Memory (Đêm Ký c) cho tây ban cm độc tu (Michael McCormick, Plaxton - CD001, L.A., 1992), và CD "Banana Trumpet Games" (gm các sáng tác Unexpected Desire, Banana Trumpets Games, My Language, Rough Trax, Beyond the Mountains, và Rock Blood, CRI-CD849).

Công vic hin ti:

Hin ti Gs. P.Q. PHAN tp trung vào vic sáng tác nhng nhc phm phi hp triết lý m thut âm nhc Đông Nam Á và Tây phương. Gs. P.Q. PHAN đang dy môn Sáng tác trong Nhc vin thuc đại hc Indiana University - Bloomington. Trước đây Giáo sư tng ging dy ti các đại hc University of Illinois - Urbana Champaign và Cleveland State University.

Cái tiu s nng ký trên đây vn chưa nói lên được hết s quan trng ca nhng gì P.Q. Phan đã làm được cho âm nhc nói chung và cho người Vit Nam nói riêng. P.Q. Phan tên thc là Phan Quang Phc. Quí độc gi có th hiu được ti sao anh không mun để tên thc là Phc lên tiu s ca mình (có l tt c nhng người tên Phc hay Phúc M đều mun đổi tên). Do đó anh đã để tên tt là P.Q. Phan. Và hin nay P.Q. Phan đã tr thành mt tên tui sáng giá trong ngành sáng tác âm nhc giao hưởng không li không nhng M mà còn trên toàn thế gii na. Danh sách dài nhng ban nhc tên tui hng nht ca thế gii k ra bên trên đã chơi nhng sáng tác ca P.Q. Phan đã nói lên được s yêu thích và quí trng nhc ca anh.

Vào ngày Ch Nht 19 tháng 12 năm 2004 , P.Q. Phan đã nói chuyn v âm nhc hin đại (contemporary music) ti phòng sinh hot nht báo VIN ĐÔNG. Trong bui nói chuyn này, thính gi đã nghe anh nói v cu trúc ca mt bài nhc giao hưởng không li cũng như triết lý âm nhc mà người son nhc đã theo khi viết lên bài nhc ca mình. Anh đã cho nghe 2 bài nhc ca anh qua CD và mt bài do 3 nhc sinh ca trường nhc USC, nơi anh đã theo hc c nhân âm nhc, chơi “live”.

Mt bài nhc sáng tác trước năm 2000 ca anh mang nhiu âm hưởng ca nhc truyn thng Vit Nam, nói rõ ra là hát bi và hát chu văn. Nhc hát bi mà đánh bng nhc c Tây phương như violin, viola, cello, và bass thì qu thc là rt khó cho nhc công , nhưng nhng tay đàn ca ban t tu lng danh Kronos Quartet đã làm được và đã rt thích thú vi bài nhc này. Bài này có tên là “Thm Kch ti Rp Hát”, đã được P.Q. Phan gii thích như sau:

-Hi nh, t lúc 5, 6 tui tôi đã được cha m dn đi xem hát bi hu như là mi ti. Cha m ca tôi rt thích xem hát bi và thường b tin mướn gánh hát v hát. Nên nh Vit Nam, nhng ngh sĩ này ch hát “part time” mà thôi, nhiu khi ban ngày h còn phi đi làm rung. Nhưng h có mt nim hãnh din ngh nghip rt cao. H cn khán gi. Nếu ch cho tin mà không đến xem hát, h cũng không ly. Tôi xem hát bi dài dài cho đến năm mười my tui luôn. Trong nhà ch có mình tôi là theo cha m đi coi thôi vì tôi là con út còn nh nên được dn theo. Ngi xem hát mi ln c 5, 6 tiếng đồng h, xem ri mua đậu phng ăn, rt vui. Hôm đó người ta din mt v tung mà trong đó, người đàn ông đóng vai đàn bà còn đàn bà thì đóng vai đàn ông. Vì ct truyn nói v mt bà rt mnh m làm đủ th như nhy, đánh gươm, ngh sĩ đàn bà làm không ni nên đàn ông phi đóng thế. Thì cái anh đóng vai chính đó hát quá hay, để hết tâm hn vào vai ca mình, đến lúc hết màn đó thì anh ngã lăn ra chết luôn. Khán gi không ai hay biết gì vì sau khi đóng màn thì người ta đem anh đó vô và m màn bng mt người khác. Lúc đó thì mình ch thy là cái người thay thế không đóng hay bng thôi nhưng không hiu ti sao. V sau mình mi biết là anh đã “t vì nghip” thì mình rt cm thương cho anh, mt người ngh sĩ đã để hết tâm hn vào ngh thut ca mình. Bài nhc này din t màn hát cui cùng ca anh này, vì thế tôi đặt là “Thm Kch ti Rp Hát”.

Bài nhc tht l lm mà cũng tht quen thuc vì cái âm hưởng nhc truyn thng Vit Nam trong đó, loi nhc mà theo P.Q. Phan thì rt đặc bit vì nó theo nhp mt. Trong tt c các loi nhc truyn thng ca châu Á, ch có mt mình Vit Nam là có nhp mt. Độc gi mun nghe có th mua trên amazon.com b đĩa nhc k nim 25 năm ca Kronos Quartet trong có bài này.

Bài th hai do 3 nhc sinh USC đánh “live” tht xut sc, có tên gì P.Q. Phan quên gii thiu nhưng được anh gii thích là din t li cuc gp g ca Thúy Kiu và Kim Trng, mi đầu còn ngp ngng, e l và nói ít, sau đó thì thông cm nhau hơn nên cuc đối thoi lưu loát, trôi chy hơn và hòa đồng. P.Q. Phan viết bài này như mt biu tượng cho cuc sng hòa đồng ca nhng sc dân khác nhau, thí d như người Vit sng trên đất M. Dù hình dng bên ngoài ca các sc dân không ging nhau nhưng nếu tâm hn đồng điu thì sng chung hòa đồng không khó. Bài nhc cũng rt là thích thú để theo dõi. Thính gi hôm y rt thích bài nhc này dù là nhc không li và rt mi. Tt c đã v tay tht lâu và tht nhit lit. Bài cũng có âm hưởng ca nhc truyn thng Vit Nam khiến thính gi thy quen thuc mà li rt mi, đó là cái tài tình ca P.Q. Phan.

Bài nhc th ba được P.Q Phan dn gii như sau:

-Sau n

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22050235