Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc mới

Album mới của Phạm Duy : Tình Hoài Hương

 

TT - Nếu trong đêm diễn đầu tiên cho “Ngày trở về” - tháng 1-2006, nhạc sĩ Phạm Duy chỉ đưa ra những tác phẩm một thời vang bóng thì tháng 1-2007, với đêm diễn tại khách sạn Sofitel, trong album mới Tình hoài hương và tập nhạc Hương ca, ông đã giới thiệu một số tác phẩm mới sáng tác gắn liền với quê hương. Những Trăm năm bến cũ, Vô thường, Chiếc kẹp tóc thơm tho, Hương rừng đã thể hiện một Phạm Duy mới trên quê nhà và ngày trở về của một nhạc sĩ đang trở nên trọn vẹn hơn.

L.Đ.T

Thứ Bảy, 27/01/2007, 01:08 (GMT+7)

Album mới của Phạm Duy

TT - Nếu trong đêm diễn đầu tiên cho “Ngày trở về” - tháng 1-2006, nhạc sĩ Phạm Duy chỉ đưa ra những tác phẩm một thời vang bóng thì tháng 1-2007, với đêm diễn tại khách sạn Sofitel, trong album mới Tình hoài hương và tập nhạc Hương ca, ông đã giới thiệu một số tác phẩm mới sáng tác gắn liền với quê hương. Những Trăm năm bến cũ, Vô thường, Chiếc kẹp tóc thơm tho, Hương rừng đã thể hiện một Phạm Duy mới trên quê nhà và ngày trở về của một nhạc sĩ đang trở nên trọn vẹn hơn.

L.Đ.T

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184451&ChannelID=10 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043288