Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Muong

Võ thanh Tùng : CD Rom Nhạc Khí Dân Tộc Việt

 Em Võ Thanh Tùng đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ âm nhạc tại âm nhạc viện TP HCM với một CDRom thật đặc sắc dù với kỹ thuật điện toán chưa được hoàn hảo cho lắm .
Tôi có liên lạc bằng thơ từ và có dịp gặp em Võ Thanh Tùng rất ngắn và có chụp chung hình kỷ niệm với vợ chồng em Thanh Tùng . Công trình của em hiện nay chỉ giới hạn trong khung khổ của một CDRom tiếng Việt và một quyển sách về đề tài nhạc khí Việt Nam (của dân tộc Kinh thôi ) .

           ../HQ034/NhacKhiDanTocViet.jpg (113362 bytes)

        (xin nhấn vào hình trên để xem)

          
http://honque.net/index.html

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22050214