Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Muong

Trống ban

Giới thiệu sơ lược

Trống Ban là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt.

Trống Ban
17:22' 03/09/2003 (GMT+7)

 

Trống Ban


Xếp loại
 
Trống Ban là nhạc khí màng rung gõ do người Việt Nam sáng tạo. 
 
Hình thức cấu tạo 
 

Trống Ban là loại trống nhỏ, hai mặt được bịt da, đường kính khoảng 26cm, tang trống cao khoảng 26cm. 
 
Màu âm 
 

Âm thanh Trống Ban vui tươi, giòn, vang. 
 
Kỹ thuật diễn tấu
 
Trống Ban được đánh bằng 2 dùi gỗ.

Vị trí Trống Ban trong các Dàn nhạc

Trống Ban thường dùng trong các cuộc vui, ngày hội. 4 Trống Ban ghép với một Trống Cái thành bộ Trống Ngũ lôi, theo nhịp Trống Cái, 4 người đeo Trống Ban ở trước bụng vừa đánh trống bằng 2 dùi gỗ với những tiết tấu rộn ràng, vừa đi vừa múa đan nhau, đi đổi chỗ nhau... Trong các đám rước thánh long trọng có thể thêm Chũm Chọe, Kèn Bầu.

Thạc sĩ Trần Thanh Tùng

http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/nhaccudantoc/2004/01/43238/

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043311