Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Muong

Trống Bộc

Giới thiệu sơ lược

Trống Bộc là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt.

Trống Bộc

16:56' 05/09/2003 (GMT+7)

 

Trống bộc

Xếp loại

Trống Bộc là nhạc khí màng rung gõ do người Việt Nam sáng tạo.

Hình thức cấu tạo

Trống Bộc là loại trống chỉ được bịt da một mặt, đường kính khoảng 10cm, đáy rộng hơn, đường kính khoảng 15cm không bịt da. Tang trống bằng gỗ, cao khoảng 6cm .

Màu âm

Âm thanh tiếng Trống Bộc đục, không vang.

Kỹ thuật diễn tấu

Trống Bộc được gõ bằng một dùi.

Vị trí Trống Bộc trong các Dàn nhạc

Trống Bộc sử dụng hòa tấu trong Dàn nhạc Bát âm.

Thạc sĩ Võ Thanh Tùng

Trống Bộc
16:56' 05/09/2003 (GMT+7)

Giới thiệu sơ lược

Trống Bộc là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt.

Trống bộc

Xếp loại

Trống Bộc là nhạc khí màng rung gõ do người Việt Nam sáng tạo.

Hình thức cấu tạo

Trống Bộc là loại trống chỉ được bịt da một mặt, đường kính khoảng 10cm, đáy rộng hơn, đường kính khoảng 15cm không bịt da. Tang trống bằng gỗ, cao khoảng 6cm .

Màu âm

Âm thanh tiếng Trống Bộc đục, không vang.

Kỹ thuật diễn tấu

Trống Bộc được gõ bằng một dùi.

Vị trí Trống Bộc trong các Dàn nhạc

Trống Bộc sử dụng hòa tấu trong Dàn nhạc Bát âm.

Thạc sĩ Võ Thanh Tùng

http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/nhaccudantoc/2004/01/43281/

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22050031