Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Trang nhà liên hệ nhạc Việt

Trang nhà Giai Điệu Xanh, Việt Nam

 Trang nhà Giai Điệu Xanh phổ biến tin tức về nhạc Việt nói chung, nhạc cổđiển, nhạc trẻ, bàn tròn  âm nhạc, lý luận - phê bình, tác giả - tác phẩm, gương mặt ca sĩ, nhóm nhạc, nói chuyện sáng tác , nhạc quốc tế, vv....

 

 
 
NHẠC VIỆT
 
THẾ GIỚI NGHỆ SĨ
 
NHẠC QUỐC TẾ
 
CẢM NHẬN ÂM NHẠC
 
QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
 
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
 
THƯ ĐI - TIN LẠI
 

CA KHÚC TẶNG BẠN

Muốn biết thêm về sinh hoạt âm nhạc, xin vào địa chỉ trang nhà sau đây : 

 http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043248